Kontakt

Terminy egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie w 2022 roku:

Prosimy uprzejmie przed dokonaniem wpłaty za egzamin najpierw skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

Nazwa egzaminu Zapisy na test próbny Informacja/
test próbny
Zapisy na egzamin Egzamin pisemny  

Egzamin ustny

 

Fit1 do 17.12.2021 14.01.2022 14.01.2022
do 06.05.2022 10.06.2022 10.06.2022
SD1  –  – do 17.12.2021 15.01.2022 15.01.2022
do 06.05.2022 11.06.2022 11.06.2022
GZ A2 Fit in Deutsch  –  – do 17.12.2021 14.01.2022 14.01.2022
do 06.05.2022 10.06.2022 10.06.2022
GZ A2  –  – do 17.12.2021 15.01.2022 15.01.2022
do 06.05.2022 11.06.2022 11.06.2022
do 29.08.2022 06.09.2022 06.09.2022
B1 03.01.-21.01.2022 07.02.2022 07.02.2022
09.05.-30.05.2022 20.06.2022 20.06.2022
22.08.-29.08.2022 05.09.2022 05.09.2022
B2 03.01.-21.01.2022 08.02.2022 08.02.2022
09.05.-30.05.2022 21.06.2022 21.06.2022
22.08.-29.08.2022 06.09.2022 06.09.2022
C1 = 03.01.-21.01.2022 07.02.2022 07.02.2022
09.05.-30.05.2022 20.06.2022 20.06.2022
22.08.-29.08.2022 05.09.2022 05.09.2022
C2 03.01.-21.01.2022 08.02.2022 08.02.2022
09.05.-30.05.2022 21.06.2022 21.06.2022
22.08.-29.08.2022 06.09.2022 06.09.2022

Egzamin/Wiek kandydatów

Poziomy według Rady Europy

Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1

(10-16 lat)
A1

Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1
(od 16 lat)

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiałe i jest gotowy do pomocy.

Uwaga! Na egzamin Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1 oraz Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Są to egzaminy grupowe, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1 oraz  Goethe-Zertifikat A2 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch

(10-16 lat)
A2

Goethe-Zertifikat A2
(od 16 lat)
A2

Osoba posługujaca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstwawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie – posredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Uwaga! Na egzamin Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1 oraz Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Są to egzaminy grupowe, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1 oraz  Goethe-Zertifikat A2 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat B1 neu 
(od 16 lat)
B1

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Goethe-Zertifikat B2
(od 16 lat)

B2

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Goethe-Zertifikat C1
(od 16 lat)

C1

C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, – większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom  
(od 16 lat)
C2

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)

C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.