Kontakt

Terminy egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie w 2017 roku:

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 proszę przed zapisaniem się na egzamin najpierw skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

Nazwa egzaminu Zapisy do testu próbnego/inform. Informacja/test próbny Zapisy do egzaminu Egzamin pisemny Egzamin ustny

 

Fit1 do 20.12.2019 04.01.2020 04.01.2020
do 08.05.2020 05.06.2020 05.06.2020
SD1  –  – do 20.12.2019 11.01.2020 11.01.2020
do 08.05.2020 06.06.2020 06.06.2020
GZ A2 Fit in Deutsch  –  – do 20.12.2019 04.01.2020 04.01.2020
do 08.05.2020 05.06.2020 05.06.2020
GZ A2  –  – do 20.12.2019 11.01.2020 11.01.2020
do 08.05.2020 06.06.2020 06.06.2020
B1 02.01.-06.01.2020 10.01.2020 02.01.-17.01.2020 07.02.2020 07.02.2020
20.04.-27.04.2020 08.05.2020 11.05.-12.06.2020 19.06.2020 19.06.2020
24.08.-29.08.2020 04.09.2020 04.09.2020
B2 02.01.-06.01.2020 10.01.2020 02.01.-17.01.2020 08.02.2020 08.02.2020
20.04.-27.04.2020 08.05.2020 11.05.-12.06.2020 20.06.2020 20.06.2020
24.08.-29.08.2020 03.09.2020 03.09.2020
C1 02.01.-06.01.2020 10.01.2020 02.01.-17.01.2020 07.02.2020 07.02.2020
20.04.-27.04.2020 08.05.2020 11.05.-12.06.2020 19.06.2020 19.06.2020
24.08.-29.08.2020 04.09.2020 04.09.2020
C2 02.01.-06.01.2020 10.01.2020 02.01.-17.01.2020 08.02.2020 08.02.2020
20.04.-27.04.2020 08.05.2020 11.05.-12.06.2020 20.06.2020 20.06.2020
24.08.-29.08.2020 03.09.2020 03.09.2020

Egzamin/Wiek kandydatów

Poziomy według Rady Europy

Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1

(10-16 lat)
A1

Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1
(od 16 lat)

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiałe i jest gotowy do pomocy.

Uwaga! Na egzamin FIT 1 i 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Jest to egzamin grupowy, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Start  Deutsch 1 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch

(10-16 lat)
A2

Goethe-Zertifikat A2
(od 16 lat)
A2

Osoba posługujaca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstwawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie – posredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Uwaga! Na egzamin FIT 1 i 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Jest to egzamin grupowy, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Start  Deutsch 2 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat B1 neu 
(od 16 lat)
B1

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Goethe-Zertifikat B2
(od 16 lat)

B2

Uwaga od 01.2019 – Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Goethe-Zertifikat C1
(od 16 lat)

C1

C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, – większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom  
(od 16 lat)
C2

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)

C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.