Kontakt

Terminy egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie w 2024 roku:

Prosimy uprzejmie przed dokonaniem wpłaty za egzamin najpierw skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

UWAGA! Zapisy na EGZAMIN Goethe-Zertifikat C1 neu Module – TYLKO – po konsultacji telefonicznej! 

Nazwa egzaminu Zapisy na test próbny Informacja/
test próbny
Zapisy na egzamin Egzamin pisemny  

Egzamin ustny

 

GZ A1 (Fit in Deutsch 1) do 15.12.2023 12.01.2024 12.01.2024
do 08.05.2024 07.06.2024 07.06.2024
GZ A1 (SD1)  –  – do 15.12.2023 13.01.2024 13.01.2024
do 08.05.2024 08.06.2024 08.06.2024
GZ A2 (Fit in Deutsch)  –  – do 15.12.2023 12.01.2024 12.01.2024
do 08.05.2024 07.06.2024 07.06.2024
GZ A2  –  – do 15.12.2023 13.01.2024 13.01.2024
do 08.05.2024 08.06.2024 08.06.2024
GZ B1 02.01.-18.01.2024 06.02.2024 06.02.2024
06.05.-31.05.2024 20.06.2024 20.06.2024
26.08.-30.08.2023 05.09.2024 05.09.2024
GZ B2 02.01.-18.01.2024 06.02.2024 06.02.2024
06.05.-31.05.2024 21.06.2024 21.06.2024
26.08.-30.08.2024 06.09.2024 06.09.2024
GZ C1 UWAGA! Zapisy na EGZAMIN Goethe-Zertifikat C1 neu Module – TYLKO – po konsultacji telefonicznej!  02.01.-18.01.2024 06.02.2024 06.02.2024
06.05.-31.05.2024 20.06.2024 20.06.2024
26.08.-30.08.2024 05.09.2024 05.09.2024
GZ C2 02.01.-18.01.2024 06.02.2024 06.02.2024
06.05.-31.05.2024 21.06.2024 21.06.2024
26.08.-30.08.2024 06.09.2024 06.09.2024

Egzamin/Wiek kandydatów

Poziomy według Rady Europy

Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1

(10-16 lat)
A1

Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1
(od 16 lat)

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiałe i jest gotowy do pomocy.

Uwaga! Na egzamin Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1 oraz Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Są to egzaminy grupowe, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1 oraz  Goethe-Zertifikat A2 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch

(10-16 lat)
A2

Goethe-Zertifikat A2
(od 16 lat)
A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie – pośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Uwaga! Na egzamin Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1 oraz Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Są to egzaminy grupowe, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1 oraz  Goethe-Zertifikat A2 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat B1 
(od 16 lat)
B1

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Goethe-Zertifikat B2
(od 16 lat)

B2

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Goethe-Zertifikat C1
(od 16 lat)

C1

UWAGA! Od 01.01.2024 egzamin Goethe-Zertifikat C1 w  nowej (modułowej) formie!
Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, – większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom  
(od 16 lat)
C2

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)

C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.