Kontakt

EGZAMINY

 

Centrum egzaminacyjne Goethe-Institut przeprowadza egzaminy certyfikatowe 3 razy w roku:
– w lutym
– w czerwcu
– we wrześniu
CEGI przy UWM w Olsztynie posiada licencję na przeprowadzanie egzaminów na wszystkich poziomach:
A1 – Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (FD1) – (dla uczniów szkół do 16 roku życia)
         Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (SD1)
A2 – Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – (dla uczniów szkół do 16 roku życia)
         Goethe-Zertifikat  A2
B1 – Goethe-Zertifikat B1
B2 – Goethe-Zertifikat B2
C1 – Goethe-Zertifikat C1
C2 – Gotehe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Zapisy na poszczególne egzaminy są przeprowadzane w określonych terminach (Zapisy). Można się zapisać osobiście w czasie dyżuru pracownika lub drogą elektroniczną. Do przystąpienia do egzaminu nie jest wymagane zaświadczenie o odbytych kursach. Dla osób pragnących sprawdzić swoją znajomość na poszczególnych poziomach są oferowane egzaminy próbne – w styczniu i w maju (Egzaminy próbne).
Przed zgłoszeniem się na egzamin należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem danego egzaminu oraz Zasadami jego przeprowadzania.
Przed każdym egzaminem jest sprawdzana tożsamość kandydata, dlatego należy mieć przy sobie dowód tożsamości. Okrycie wierzchnie należy zostawić w garderobie, a torby i rzeczy osobiste – w osobnym, wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Na egzamin wchodzimy z długopisem/i dowodem tożsamości, bez telefonów komórkowych.
 
Do wszystkich egzaminów – z wyjątkiem FD1 i Goethe Zertifikat A2 (Fit in Deutsch) – mają prawo przystąpić osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze pragnące złożyć jeden z egzaminów CEGI występują do CEGI z  prośbą o zezwolenie na złożenie takich egzaminów. Na podstawie pozytywnego zaliczenia egzaminu próbnego kierownictwo CEGI udziela zezwolenia na przystąpienie do egzaminu. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, w ich imieniu Regulamin egzaminu podpisuje jeden z rodziców.
Terminy egzaminów CEGI przy UWM w Olsztynie, Regulamin egzaminu, Zasady jego przeprowadzania jak również treści i kształt poszczególnych egzaminów – Przykładowe testy znajdziecie Państwo na naszej stronie.
Serdecznie zapraszamy!