Kontakt

ODBIÓR CERTYFIKATÓW

Szanowni Państwo,

rozdanie certyfikatów nastąpi dnia ……. roku o godz. ……  w sali 215.

UWAGA!
Osoby zdające egzamin odbierają certyfikaty osobiście; może to zrobić także osoba pisemnie do tego upoważniona legitymująca się odpowiednim dokumentem.

Osoby spoza Olsztyna mogą po egzaminie ustnym zostawić egzaminatorom zaadresowaną kopertę formatu A4 z odliczoną kwotą na  LIST POLECONY oraz wypełnionym awizo na list polecony. W kopercie grzecznościowo zostanie przesłany certyfikat. Proszę o zwrócenie uwagi na wielkość kopert! Certyfikat jest formatu A4 – nie można go składać wkładając do koperty, ponieważ się zniszczy! Prosimy o kopertę A4 a nie B5 (bąbelki nie są wskazane, gdyż to podwyższa koszt wysyłki)! Proszę też upewnić się, że umieściliście Państwo w kopercie odpowiednią kwotę na przesyłkę poleconą. Centrum Egzaminacyjne nie pokrywa żadnych dopłat!
Certyfikaty przesyłamy grzecznościowo i na Państwa odpowiedzialność!