Kontakt

ODBIÓR CERTYFIKATÓW

Szanowni Państwo,

rozdanie certyfikatów nastąpi dnia …… roku o godz. …..  w sali 215.

UWAGA!
Osoby zdające egzamin odbierają certyfikaty osobiście; może to zrobić także osoba pisemnie do tego upoważniona legitymująca się odpowiednim dokumentem.

Osoby spoza Olsztyna mogą po egzaminie ustnym zostawić egzaminatorom zaadresowaną kopertę formatu A4 ze znaczkiem o odpowiedniej wartości (NA LIST POLECONY!) oraz wypełnionym awizo na list polecony, w której zostanie przesłany certyfikat. Proszę o zwrócenie uwagi na wielkość kopert! Certyfikat jest formatu A4 – nie można go składać wkładając do koperty, ponieważ się zniszczy! Prosimy o kopertę A4 a nie B5 (bąbelki nie są wskazane, gdyż to podwyższa koszt wysyłki)! Proszę też upewnić się, że nakleiliście Państwo znaczek odpowiedniej wartości, tj. na przesyłkę poleconą. Centrum Egzaminacyjne nie pokrywa żadnych dopłat!
Certyfikaty przesyłamy grzecznościowo i na Państwa odpowiedzialność!