Kontakt

ODBIÓR CERTYFIKATÓW

Szanowni Państwo,

rozdanie certyfikatów nastąpi dnia 13.02.2024 roku o godz. 15.00-15.30 w sali 215.

UWAGA!
Osoby zdające egzamin odbierają certyfikaty osobiście; może to zrobić także osoba pisemnie do tego upoważniona legitymująca się odpowiednim dokumentem.