Kontakt

ODBIÓR CERTYFIKATÓW

Szanowni Państwo,

rozdanie certyfikatów nastąpi dnia ………. roku o godz. ……… w sali 215.

UWAGA!
Osoby zdające egzamin odbierają certyfikaty osobiście; może to zrobić także osoba pisemnie do tego upoważniona legitymująca się odpowiednim dokumentem. Osoby spoza Olsztyna mogą przywieźć na egzamin ustny zaadresowaną kopertę A4 z naklejonym znaczkiem i wypełnionym awizo na list polecony, a następnie przekazać tę zaadresowaną kopertę Pani Kierownik lub Zastępcy Kierownika CEGI po egzaminie ustnym. Certyfikat zostanie wówczas przesłany Państwu pocztą.