Kontakt

List do Prezesa Instytutu Pamieci Narodowej (26.02.2009)

Olsztyn, 26 lutego 2009 r.
Sygn. 4/II/09

Pan Janusz Kurtyka
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Szanowny Panie Prezesie,

zwracam się do Pana w związku z odwołaniem dra hab. Norberta Kasparka, prof. UWM, z funkcji Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Mimo, że od odwołania upłynęło kilka tygodni, do dziś nie są znane rzeczywiste przyczyny decyzji Prezesa IPN. Takie działania nieodparcie nasuwają skojarzenia z metodami stosowanymi w poprzednim, wydawało się bezpowrotnie minionym, ustroju. Obecnie opinia publiczna ma pełne prawo poznać merytoryczne powody, którymi kierują się funkcjonariusze publiczni przy podejmowaniu swoich decyzji.

Prof. Norbert Kasparek jest uznanym olsztyńskim historykiem, od wielu lat związanym ze środowiskiem akademickim Początkowo pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a od utworzenia w 1999 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Aktualnie pełni funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UWM. W swoim dorobku ma wiele publikacji naukowych z historii XIX i XX wieku. Prof. Kasparek jest uznanym i powszechnie szanowanym obywatelem Olsztyna. Od 2002 r. sprawował funkcję naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie. Przez lata rzetelnie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków na niewątpliwie trudnym polu działalności Instytutu.

Działając na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zapytuję o merytoryczne powody nagłego i niespodziewanego odwołania w dniu 28 stycznia Br. prof. Norberta Kasparka z funkcji Naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie?

Z poważaniem,

Bogusław Rogalski
/-/Poseł do Parlamentu Europejskiego

Do wiadomości:
– dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM, Olsztyn

<< powrót